Betaald verlof

Betaald verlof is een recht van alle werknemers in Marokko, maar is niet verplicht voor de werknemer.  Iedere werknemer heeft het recht volgens de Marokkaanse arbeidswet, haar jaarlijkse betaald verlof te nemen, en dat op grond van hoofdstuk IV van titel III van Boek II van de arbeidswet. De werknemer heeft hier pas recht op na 6 maanden ononderbroken in dienst te zijn in hetzelfde bedrijf of bij dezelfde werkgever.

Het verlof

De duur van de jaarlijkse vakantie wordt vastgesteld op basis van het aantal gewerkte maanden en de anciënniteit van de werknemer. Voor elke gewerkte maand heeft de werknemer recht op anderhalve dag betaald verlof. In 1 jaar kan de werknemer effectief 18 dagen betaald verlof opsparen. De arbeidswet voorziet ook extra verlof aan werknemers als gevolg van hun anciënniteit tegen het tarief van anderhalve dag om de de vijf jaar tot een maximum van 30 dagen.

Hoe zit het met een tijdelijk contract?

Wanneer het om een contract van tijdelijke duur gaat moet de werknemer al zijn betaald verlof hebben gekregen vóór de vervaldatum van het contract.

Verlofdagen uitbetaald krijgen

Indien de werknemer per uur of per dag wordt betaald kan hij de verlofdagen uitbetaald krijgen. De uitbetaling wordt gebaseerd op het basissalaris dus worden premies daarin niet inbegrepen.