Werken in Marokko vanuit huis door groene it sector

De groene I.T. maakt werken vanuit huis waar.

 

Steeds meer organisaties stellen hun medewerkers in staat om vanuit huis te werken. Een Overal en altijd toegang hebben tot essentiële informatie. Voor werknemers die veel onderweg zijn een ‘must’ om effectief resultaat te realiseren, betere ‘werk-prive’ balans voor mensen en het effectief benutten van beschikbare tijd.

De toekomstige visie is het samen slimmer werken. Het is ons antwoord op actuele problemen (Milieu, productiviteit, welzin…etc). We zien dat – óók door de ICT in het nieuwe concept van  technologie – mensen meer informatie tot hun beschikking hebben dan ooit, altijd en overal met elkaar verbonden zijn, en steeds beter, sneller en gemakkelijker hun eigen keuzes maken. Ze zijn kritisch, zelfbewust en dromen hardop over de dingen die ze willen doen, ervaren en bereiken.

In  de wereld van komende decennia staat het individu centraal. Het gaat namelijk om de volgende princiepen:

Samen slimmer werken

Slimmer ontmoeten

Slimmer vergaderen

Slimmer communiceren

Werken waar en wanneer je wilt.

 

Meetbaar benefits

 

Cijfers uit Nederland

 

Nederland is niet onverdeeld tevreden over de ICT-voorzieningen op het werk. De “Het Nieuwe Werken” Monitor 2009 laat zien dat Nederlanders doorgaans tevreden zijn over de inhoud van hun werk (89%) en het bedrijf waar ze werken (81%), maar de beoordeling van de ICT-infrastructuur is slechts bij 57 procent positief. Met name de systeemsnelheid is een punt van zorg. Ook vinden veel Nederlanders dat ze te weinig informatie krijgen over de beschikbare ICT-middelen die tot hun beschikking staan. De helft van de Nederlandse werknemers geeft aan de mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Van deze groep vindt 50 procent dit een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Over het algemeen is men dan ook tevreden over het thuiswerken en vindt Nederland dat bedrijven dit meer zouden moeten ondersteunen. Ruim 70% denkt dat thuiswerken een (deel)oplossing zou kunnen zijn voor het fileprobleem. Toch maakt bijna tweederde zich (ernstig) zorgen over de veiligheid van bedrijfsdata tijdens het thuiswerken en zien ze dit als een serieuze belemmering.

 

Microsoft visie

 

Volgens Microsoft Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En wordt de organisatie productiever.

Met de werkstijl volgens het nieuwe werken vind 66% een betere balans tussen werk en privé/gezin (geen betere balans tussen werk/privé 7%, geen invloed 28%)

Flexibel werken en eigen tijd indelen is voor medewerkers zo belangrijk dat 78% met minder plezier werkt als zij niet flexibel kunnen werken en hun eigen tijd kunnen indelen. 16% Had een andere baan gezocht als flexibel werken niet mogelijk was, maar 6% vindt flexibel werken en eigen tijd indelen niet belangrijk.

Het grootste gedeelte van de Microsoft medewerkers (34%) geeft aan dat er voor hun niet veel veranderd is.

64% van de ondervraagden werkt 40 tot 50 uur per week, 23% meer dan 50 uur, 11% 32 tot 40 uur en 2% minder dan 32 uur.

Maar  7% van de ondervraagden brengt hun tijd altijd op kantoor door. 36% van de respondenten brengt 75% van de tijd op kantoor door 28% van de respondenten brengt 50% van de tijd op kantoor door. 13% van de respondenten brengt 25% van de tijd door op kantoor en 16% brengt minder dan 25% van de tijd op kantoor door.

49% van de respondenten vindt dat zij productiever werken sinds het nieuwe werken, 50% van de respondenten werkt hetzelfde, 1% is minder productief gaan werken.

Impact op organisatie

 

Het samen slimmer werken raakt de hele organisatie. Samenwerking tussen verschillende bedrijfsdisciplines als Business Management, Human Resources, Facilities en ICT is essentieel om maximaal te profiteren van de voordelen.

 

Impact op milieu

 

Een persbericht van HP (9 juni 2008): De invoering van flexibel werken bij de Nederlandse vestiging van Hewlett-Packard heeft als resultaat dat medewerkers hun leaseauto minder gebruiken. Berekeningen tonen aan dat in de eerste vier maanden, nadat HP al haar medewerkers flexwerkers maakte, de reductie aan CO2 -uitstoot al ruim 120 ton bedraagt. HP verwacht een verdere afname van het autogebruik. Alle leaseautorijders van HP Nederland

samen reden in de eerste vier maanden na invoering van het flexwerkbeleid ruim 700.000 km minder, een aantal dat direct aan het flexwerken valt toe te rekenen. Hans Daniels, algemeen directeur van HP Nederland: “Met de hedendaagse technologie is fysieke aanwezigheid op kantoor lang niet altijd noodzakelijk. Werken vanuit huis wint aan populariteit en dat zien we terug in de verbruikcijfers van onze leaserijders.”

 

Unified Communications, de trends

 

Unified Communications combineert de kracht van telecom- en informatietechnologie in een Converged Service

Delivery aanbod.

  • Mobiele apparatuur zoals (smart)phones en laptops.
  • Mobiele spraak- en datadiensten.
  • Vast Mobiel Integratie, uw mobiel krijgt functionaliteiten van de telefooncentrale.

Met het plaatsen van videoconferencingapparatuur, wordt: ‘Het Nieuwe Werken’ steeds zichtbaarder. Het ‘oude vergaderen’ krijgt er een geduchte concurrent bij

 

Principaal Leveranciers

 

Unified Communications is een belangrijk onderdeel van de opkomende communicatie landschap. Het is geen verrassing dat er veel leveranciers strijden om marktaandeel. De grafiek hieronder toont de belangrijkste leveranciers en hun capaciteiten in de gehele sector.

 

De elementen van Unified Communications die nodig zijn voor de realisatie van flexibele werkomgeving

 

Email / calendar

E-mail is een van de belangrijkste elementen van de Unified Communications-infrastructuur. E-mail is de vervangen mail gebaseerd op papier. Door over te stappen van mail gebaseerd op papier naar e-mail, worden bedrijfsprocessen veel efficiënter en transacties kunnen nu in minuten afgerond zijn.

Samen met het Internet en het World Wide Web, is e-mail verantwoordelijk voor een enorme toename in de hoeveelheid informatie die een ieder van ons ontvangt en dagelijks verwerkt.

Instant Messaging

IM biedt gebruikers de mogelijkheid om gelijktijdig te communiceren met meerdere andere gebruikers – in aparte sessie of in een chat-sessie. IM maakt ook de communicatie met anderen, terwijl in een telefoon gesprek, web-of videoconferentie, of een vergadering.

Unified Communications (Voice mail)

Voicemail is al lange tijd gebruikt als een manier van berichten opnamen, in het geval dat mensen niet telefonisch bereikbaar zijn. In een Unified Communications-omgeving wordt voice mail gecombineerd met e-mail waardoor het telefoontje naar e-mailbijlage omgezet wordt die vervolgens kunnen dezelfde regels hanteren als die e-mails om de ontvanger te informeren over het bericht .

 

Marokko